News

Fearless Velebit - konferencija

Početna konferencija projekta

U kino dvorani pučkog otvorenog učilišta Gospić održane su radionica i početna konferencija u projektu Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000

Read more »