Velebit i Paklenica sada su sigurniji

Fearless Velebit

U sklopu projekta ‘Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i područjima Natura 2000 u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit’ ukupno je razminirano 16,45 km2 šuma i šumskog zemljišta u Nacionalnom parku Paklenica i Parku prirode Velebit. Terenski poslovi razminiranja završili su 8. listopada 2020., a posljednja potvrda o isključenju iz minski sumnjivog područja je izdana 30. prosinca 2020. godine.

Time je NP Paklenica je u potpunosti očišćen od mina, dok je na području PP Velebit očišćeno 74,37% minski sumnjivih područja. Ukupno je pronađeno 2177 minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Razminiranje će trajati do 2023.

Projekt ‘Fearless Velebit’ potpisan je u studenom 2019., a njegov je završetak predviđen u lipnju 2023. godine. Ciljevi projekta su razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima NP Paklenica i PP Velebit, obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta te ugroženih travnjačkih staništa unutar područja ‘Natura 2000’.

Razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s planovima upravljanja PP Velebit i NP Paklenica.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’ Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 257,3 mil. kuna, od čega se iz bespovratnih sredstava Europske unije sufinancira 85%, odnosno 218,7 mil. kuna. Do danas je korisnicima projekta (Hrvatske šume i Ministarstvo unutarnjih poslova) isplaćeno 151,9 mil. kuna ili 69,47% ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava.

Što još preostaje?

Nakon dovršetka razminiranja predviđenih projektom ‘Fearless Velebit’ preostaje još 5,4 km2 minski sumnjivih područja. Od toga su 4,9 km2 površine za razminiranje, a 0,5 km2 za tehnički izvid. Od te površine, u Planu protuminskog djelovanja za 2021. godinu, razminirat će se još 0,3 km2, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Skip to content